Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finanční analýza vybraného podniku
Autor: Bc. Vladimír Ryšánek
Pracovisko: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Finanční analýza vybraného podniku
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace podniku Swissray -- Medical s.r.o. pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí -- teoretické a praktické. Teoretická část popisuje pojem finanční analýzy a její nejčastěji používané metody, praktická část se zabývá analýzou absolutních a poměrových ukazatelů, pyramidových soustav ukazatelů a modely predikce finanční tísně podniku. V závěru je provedeno celkové zhodnocení a navrženo optimální nápravné opatření v těch finančních oblastech, kde se vyskytují určité nedostatky. Pomocí všech sledovaných ukazatelů bylo zjištěno, že podnik patří v České republice mezi průměrné podniky s neurčitou finanční situací.
Kľúčové slová:analýza poměrových ukazatelů, vertiákální analýza, finanční analýza, horizontální analýza, pyramidové soustavy ukazatelů, modely predikce finanční tísně podniku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..