Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identification number: 1647
University e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)
Externí člen SZ - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Baranová
Analýza finanční situace vybraného podniku
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Bílý
Analysis of financial performance of the selected enterprise
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Bílý
Identifying and Recovering Lost Profits in Accounts Payable
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Bureš
Analýza finanční situace vybraného podniku
December 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Lennart Burger
Overcoming barriers to innovativeness: How corporate entrepreneurship fosters innovation in established organizations
October 2021Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Čížková
Analýza finanční situace zemědělského družstva
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Dubnická
Finančná analýza podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Wolfgang Hagenauer
How to grow – after setting up a company
November 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Havlínová
Ekonomická analýza odvětví vinařství České republiky
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Heppnerová
Podnikatelský plán pro založení jógového studia
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Holoubková
Finanční analýza vybraného podniku
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tina Houbalová
Analýza faktorů výkonnosti podniků potravinářského průmyslu ČR
April 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hrabcová
Analýza cenových relací v komoditní vertikále
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hrabcová
Ekonomické aspekty výroby pekárenských výrobků v kontextu změn současného agrobyznysu ČR
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hrdličková
Systém dotací v zemědělství a jejich vliv na hospodaření zemědělských podniků
December 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Chlupová
Analysis of financial performance of a selected enterprise
January 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Illíková
Posouzení ekonomické výkonnosti podniku ve vztahu k jeho lokalizaci
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dana Jedličková
Hodnocení finanční situace podniku
December 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Yannick Tobias Jerusalem
Success Factors of Functional Familiarity - An Empirical Analysis of German MDAX Companies
October 2021Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristýna Jochymková
Analýza ekonomické výkonnosti podniků agrobyznysu
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kadidlo
Analysis of financial performance of the selected enterprise
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kadidlo
Strategic Analysis of a Selected Enterprise
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Barbora Kiršová
Finanční analýza podniku INTERIA Znojmo s. r. o.
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Klemšová
Analýza finanční situace vybraného podniku na základě rozboru účetních výkazů
January 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Konečná
Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Konečná
Hodnocení finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů
May 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Kopečková
Produkční a cenové aspekty v komoditní vertikále masa
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kružíková
Determination of the value of selected company
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Lasáková
Sestavení dlouhodobého finančního plánu na základě finanční analýzy
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jana Lekešová
Diferenciace výkonnosti podniků mlékárenského průmyslu v zemích EU
May 2022Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lipovská
Diverzifikace činnosti vybraného zemědělského podniku
April 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Ludwigová
Analysis of financial performance of a selected enterprise
January 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Lužný
Finanční analýza podniku
January 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Lužný
Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Romana Machálková
Podnikatelský plán pro založení vinařského podniku
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Málek
Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Marková
Analýza finanční situace vybraného podniku
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Magdaléna Maršálková
Impact of company research on cash flow and stability of enterprises
January 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Matějíková
Analýza cenových relací v komoditní vertikále mléka a mléčných výrobků
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikol Mrázová
Analýza finanční situace vybraného podniku na základě rozboru účetních výkazů
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Mrkosová
Analysis of financial performance of the selected enterprise
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Novák
Procesy v tuzemské produkci v komoditní vertikále jatečných prasat a vepřového masa a návaznosti na zahraniční obchod
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libor Ondrák
Analýza finanční situace vybraného podniku
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Pokorná
Analýza cenových relací v komoditní vertikále
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Prachařová
Analýza faktorů výkonnosti podniků agrobyznysu
April 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Ryšánek
Finanční analýza vybraného podniku
May 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Sapáková
Posouzení finanční situace podniku Starojicko, a.s. a komparace v rámci odvětví
May 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Sládek
Analýza vývoje finanční situace podniku
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Sládek
Finanční analýza vybraného podniku
May 2007Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Smékal
Komoditní vertikála chmele - hodnocení vybraných ekonomických souvislostí
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Sobotková
Hodnocení dopadu veřejné podpory na konkurenceschopnost firem v potravinářském průmyslu ČR
April 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Sobotová
Finanční analýza vybraného podniku
December 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvie Svobodová
Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Svobodová
Analýza finanční situace vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Sýkorová
Finanční analýza vybraného podniku
December 2008Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Sýsová
Analýza komoditní vertikály navazující na produkci chmele
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Šebestová
Návrh strategie rozvoje podniku zaměřeného na produkci levandulí
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markéta Šebestová
Spotřebitelské chování zákazníků firmy Lavandia
April 2021Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šíma
Hodnocení podniku pomocí metod finanční analýzy
December 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Štilárková
Posouzení pozice podniku v regionu s využitím finanční analýzy
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Štroblová
Analýza finanční situace vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Helena Tušarová
Analýza cenových relací v komoditní vertikále
April 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zdeňka Vlasáková
Finanční analýza vybraného podniku
January 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Vránová
Finanční analýza podniku
May 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Vykopalová
Analýza outsourcingového projektu a jeho ekonomické zhodnocení
January 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Zálešáková
Analýza finanční situace vybraného podniku
December 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress