Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Agricultural development trends in the Southern Moravia region
Written by (author): Ing. Andrea Šmídová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zemědělství a jeho vývoj v Jihomoravském kraji
Summary:Diplomová práce je věnována problematice zemědělství a jeho vývoji v Jihomoravském kraji. Vychází z charakteristiky změn podnikatelského prostředí v současném zemědělství a agrárním sektoru obecně a jeho projevů na regionální úrovni. Zabývá se vymezením podmínek pro zemědělství ve zkoumaném regionu, analyzuje a hodnotí vývoj produkce základních komodit rostlinné a živočišné produkce, komparuje jeho vývoj a postavení v rámci České Republiky a ostatních krajů. Analýzy vycházejí z hodnocení vývoje základních ukazatelů zemědělství včetně naturálních a ekonomických výsledků vybraných komodit rostlinné a živočišné produkce v letech 2002 - 2013. Jako předpoklad pro interpretaci výsledků komoditních analýz jsou v teoretické části uvedeny základní charakteristiky podmínek českého zemědělství před a po vstupu do Evropské Unie.
Key words:Společná zemědělská politika, Zemědělství, Agrobyznys, Jihomoravský kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..