Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reactions of agricultural company on changes in business environment
Written by (author): Ing. Tomáš Smékal
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Reakce zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí
Summary:Diplomová práce se zabývá reakcemi zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí, které se dynamicky mění. První část se věnuje vymezení nového pojetí Agrobyznysu a externím faktorům, které agrobyznys ovlivňují. Zabývá se i jedním z významných faktorů, které zasahují do tvorby podnikatelského prostředí a formování podmínek společného agrárního trhu v České republice, a to charakteristikou a formami státní ingerence v tomto sektoru, konkrétně společnou zemědělskou politikou Evropské unie, Praktická část se zabývá vývojem vybraného podniku AGRA Velký Týnec a.s., jeho napojením ve vertikále (řetězci) agrobyznysu. V práci jsou použita interní data (výsledky) podniku, která jsou porovnána s veřejnými databázemi.
Key words:společná zemědělská politika, podnik, globalizace, Agrobyznys, změny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..