Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Direct payments to support the development of the Czech agriculture
Written by (author): Ing. Roman Hertel
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Alois Juřica, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přímé platby v podpoře rozvoje českého zemědělství
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou přímých plateb v modelu společné zemědělské politiky Evropské unie a jejich konkrétní implementací v podmínkách českého zemědělství. V rámci teoretických východisek jsou charakterizovány základní okruhy státních ingerencí v agrárním sektoru, rozhodující změny v přístupech podpory rozvoje zemědělství v současných podmínkách agrobyznysu a vymezení role přímých plateb v této koncepci. Další část je věnována konkrétní charakteristice a podstatě rozdílů v implementaci přímých plateb v kontextu jejich vývoje v reformovaných strategiích SZP a rozdílům v jejich aplikaci v původních a nových členských zemích se zaměřením na uplatnění těchto podpor v podmínkách českého zemědělství. Předpoklady a přínosy uplatnění přímých plateb v současných podmínkách českého zemědělství jsou ověřovány na příkladu konkrétního zemědělského podniku.
Key words:dotace, přímé platby, české zemědělství, zemědělský podnik, agrární politika, společná zemědělská politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..