Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The family farm in conception of agriculture development
Written by (author): Ing. Lucie Vojtková
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Alois Juřica, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rodinná farma v koncepci rozvoje zemědělství
Summary:Diplomová práce se zabývá otázkami a vývojem podnikatelské struktury zemědělství v kontextu vývoje agrobyznysu obecně. Konkretizuje tuto problematiku v řešení otázek vývoje Českého zemědělství s významným zřetelem na postavení rodinné farmy v současných podmínkách podnikatelského prostředí. Porovnává vývoj v České republice s vývojem v dalších evropských zemích, a to i v kontextu aplikace nástrojů společné zemědělské politiky EU. Práce je rozdělena na dvě části,a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány základní ekonomické souvislosti formování podnikatelské struktury v zemědělství. V praktické části se zaměřují na otázky velikosti podniku v České republice a Evropské unii. Získané poznatky jsou aplikovány ve vyhodnocení vývoje konkrétní rodinné farmy.
Key words:podnikatelské prostředí, agrobyznys, rodinná farma, velikost podniku, společná zemědělská politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..