Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Family farm in an agribusiness environment
Written by (author): Ing. Lucie Vojtková
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Alois Juřica, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
Summary:Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu změn podnikatelského prostředí agrobyznysu a podmínky rozvoje malých zemědělských podniků, a to na příkladu konkrétní rodinné farmy. Předmětem analýzy byla rodinná farma, která se zabývá pouze rostlinnou produkci. V rámci hodnocení vývoje podniku a celkového prostředí formování agrobyznysu byla současně vyhodnocena jeho úspěšnost na trhu z hlediska realizačních cen produkce a jeho celkové hospodářské výsledky v období 2004 -- 2011. Kromě vývoje cenových podmínek je charakterizován i vývoj dotací v období před a po vstupu do Evropské unie. V rámci vlastní analýzy byly pro hodnocení použity údaje o hospodaření rodinné farmy z let 2004 -- 2011 a další interní materiály tohoto podnikatelského subjektu včetně podkladů pro postupnou specializaci v rostlinné výrobě a diverzifikaci celkové činnosti podniku.
Key words:agrobyznys, dotace, ceny zemědělských komodit, společná zemědělská politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..