Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Formation of prices in the commodity chain cattle - beef
Written by (author): Bc. Barbora Saifrtová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Summary:Poláčková, B. Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formování komoditní vertikály skot-hovězí maso. Zabývá se analýzou chovu skotu a produkcí hovězího masa v průběhu deseti let. Analyzuje ekonomické a regionální souvislosti vyplývající ze změn v chovu skotu, snižování jeho stavů a změn formování agrárních trhů. Hodnotí výsledky Společné zemědělské politiky. Sleduje vývoj několika vybraných firem v regionu a následně hodnotí jejich stav.
Key words:komoditní vertikála, produkce hovězího masa, chov skotu, cenová hladina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..