Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Czech viticulture after the entrance of The Czech Republic to EU
Written by (author): Ing. Ladislav Skopal
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:České vinařství po vstupu do EU
Summary:Bakalářská práce se zabývá otázkami vývoje českého vinařství po vstupu České republiky do Evropské unie. Charakterizuje postavení odvětví vinohradnictví a vinařství ČR v kontextu podmínek společného trhu EU a obecné charakteristiky konkretizuje a dokumentuje na vývoji daného odvětví v podoblasti Znojemské. Specifikuje základní projevy formování agrobyznysu ve vývoji trhů v rámci jednotlivých fází komoditní vertikály. Hodnotí vývoj vinohradnictví a vinařství v ČR před a po vstupu ČR do EU v souvislosti s aplikací opatření společné organizace trhu s vínem. V rámci řešení analyzuje změny tržního řádu vína a vývoj relevantních trhů komoditní vertikály v širších ekonomických souvislostech. Charakterizuje jeho vliv na změny ekonomických podmínek pěstování révy vinné v podoblasti Znojemské.
Key words:vinařství, réva vinná, společná organizace trhu s vínem, agrobyznys

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..