Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Obchodní činnost podniku služeb v agrobyznysu
Written by (author): Ing. Filip Borovan
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Obchodní činnost podniku služeb v agrobyznysu
Summary:Abstrakt Práce se zabývá vývojem a změnou českého zemědělství v prostředí globalizovaného trhu a charakterizuje obchodní činnost podniku služeb v agrobyznysu. Práce popisuje dopad globalizace a vstup ČR do EU na české zemědělství a činnosti s ním spojené. V rámci řešení je popsáno fungování obchodní firmy BIOFERM CZ spol. s r.o. a její význam pro zemědělce a podniky zpracovávající produkty a služby tohoto podniku. Klíčová slova: agrobyznys, globalizace, Evropská unie, Světová obchodní organizace.,
Key words:Světová obchodní organizace, globalizace, Evropská unie, agrobyznys

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..