Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Milk quota and its influence on the economy of agricultural enterprise
Written by (author): Ing. Helena Jelínková
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Karel Čada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv možstevní kvóty mléka na ekonomiku zemědělského podniku
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou regulace trhu s mlékem a mléčnými výrobky s využitím množstevní kvóty mléka jako nástroje společné organizace trhu této komodity v rámci Společné zemědělské politiky EU. Problematika systému kvotace jako nástroje omezujícího nabídku včetně charakteristiky ekonomických nákladů tohoto typu regulace je rozebrána v první části této diplomové práce. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku zkoumané komodity, zabývá se problematikou chovu skotu a produkcí mléka v EU, dále pak v České republice, na kterou navazuje analýza komoditní vertikály mléka v podmínkách ČR. Získané poznatky jsou ověřovány na konkrétním zemědělském podniku. Jeho základní ekonomická charakteristika včetně analýzy struktury majetku a zdrojů jeho krytí a především problematika chovu skotu a produkce mléka včetně vlivu zavedení kvóty na strukturu zemědělské výroby a ekonomickou efektivnost výroby mléka jsou obsaženy v závěrečné části vlastní práce.
Key words:kvóta, regulace trhu, chov skotu, produkce mléka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..