Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Agricultural Holding in Current Conditions – aspects and tendencies of the development of farm size structure
Written by (author): Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. František Kuzma, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zemědělský podnik v současných podmínkách - aspekty a tendence vývoje velikostní struktury
Summary:Dizertační práce se zabývá problematikou úlohy velikosti zemědělského podniku a podnikatelské struktury v současných podmínkách dynamických změn zemědělství v globálních i regionálních souvislostech. Za tím účelem teoreticky vymezuje a vyhodnocuje přístupy k chápání podniku a jeho hranice, rozhodující socioekonomické a politické faktory a procesy zasahující do formování velikostní struktury zemědělských podniků. Vyhodnocuje základní tendence vývoje velikostní struktury zemědělských podniků v členských zemích EU, včetně vlivu významnosti jednotlivých velikostních segmentů a jejich podílu na výstupu odvětví. V této souvislosti představuje i výsledky analýz a komparací vývoje podnikatelské struktury v původních i nových členských zemích EU a komparace s vývojem zemědělských podniků v USA. Tím přispívá k prohloubení poznání a objektivizaci role velikosti podniku zemědělské prvovýroby jako podstatného determinantu jeho rozvoje v současném agrobyznysu a to i z hlediska objektivizace přístupů k jeho využití ve strategiích podpory odvětví a podniků prvovýroby.
Key words:Agrární politika, agrobyznys, hranice podniku, velikostní struktura zemědělských podniků

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review K. VinohradskýOpponent's review F. KuzmaOpponent's review I. Boháčková

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..