Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Efect of grant on effectiveness production line in farming business
Written by (author): Ing. Miloslava Novotná
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Iva Lechanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv dotací na efektivnost výrobních odvětví v zemědělském podniku
Summary:Diplomová práce na téma "Vliv dotací na efektivnost výrobních odvětví v zemědělském podniku" je zaměřena na období 2002 -- 2006. V první části je popsána úloha agrární politiky v ekonomickém systému, vznik společné zemědělské politiky EU, hlavní cíle, principy, podstata reforem a s nimi spojené změny financování. V druhé části je charakterizován zemědělský podnik a jeho analýza struktury majetku, zdrojů, ekonomických výsledků a systém dotací. Dále je proveden rozbor hospodaření na základě kalkulace nákladů. Porovnáním nákladů a tržeb je vyčíslen výsledek hospodaření bez zohlednění dotací, který je sledovány odděleně a v konečné fázi jsou započítány do hospodářského výsledku.
Key words:Agrární politika, společná zemědělská politika, dotace, hospodářský výsledek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..