Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Pork Market and Market Conditions for Czech Producers
Written by (author): Ing. Jana Majerová
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Trh vepřového masa a podmínky českých výrobců
Summary:Bakalářská práce v literární části obecně charakterizuje agrární trh, agrobyznys a dále souvislosti spojené s produkcí a prodejem jatečných prasat. Ve vlastní práci analyzuje vývoj světového a evropského trhu s vepřovým masem. Zaměřuje se na situaci v České republice z hlediska podmínek nabídky a poptávky a rovněž na postavení zemědělských výrobců v rámci formování cen v komoditní vertikále vepřové maso. Charakterizuje předpoklady konkurenceschopnosti českých výrobců na společném trhu.
Key words:konkurenceschopnost, cena, vepřové maso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..