Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identifikační číslo: 1641
Univerzitní e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí oddělení - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (ÚRPE FRRMS)
 
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti využití dotací v malé rodinné farmě
Autor: Ing. Anna Hegerová
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Oponent:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti využití dotací v malé rodinné farmě
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na ověření možností malé rodinné farmy získat a využít dotace poskytované do agrárního sektoru v rámci pravidel společné zemědělské politiky EU. Za tím účelem jsou charakterizovány změny podnikatelského prostředí v tomto sektoru a analyzován systém podpor v zemědělství v období vstupu ČR do EU. Vlastní práce se zabývá analýzou konkrétní rodinné farmy z hlediska výrobního zaměření a ekonomických výsledků a specifikací vlivu dotací na dosahovaný výsledek zkoumaného podniku. Na tomto základě jsou zkoumány možnosti dalšího rozvoje farmy. Pro vyhodnocení celkových poznatků je na závěr práce využita SWOT analýza, která umožnila na základě výsledků vlastní práce vyhodnotit celkovou ekonomickou situaci farmy a možnosti jejího dalšího rozvoje při využití daného systému dotací s cílem dosáhnout vyšších hospodářských výsledků a zvýšit životní úroveň celé rodinné farmy.
Klíčová slova:agrární segment, dotace, rodinná farma, společná zemědělské politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..