Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Progress and perspective on beef-raising to beef production
Written by (author): Ing. Luboš Požár
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vývoj a perspektivy chovu skotu pro produkci masa
Summary:Bakalářská práce charakterizuje postavení a úlohu odvětví chovu skotu v zemědělství České republiky se zaměřením na jatečný skot a produkci hovězího masa. Analyzuje vývoj a perspektivy českých zemědělských producentů na trzích hovězího masa. Práce je rozdělena do dvou základních částí, z nichž první je věnována problematice postavení chovu masného skotu v živočišné výrobě a jeho nároky na chov a výživu podmiňující dosažení co nejlepší masné užitkovosti. Druhá část práce prezentuje výsledky a poznatky získané na základě analýzy vývoje na trhu s jatečným skotem a hovězím masem v České republice a v zahraničí. Součástí práce je i porovnání úrovně a výsledků chovu skotu dosahovaných v dalších zemích s vyspělým a moderně fungujícím zemědělstvím.
Key words:chov skotu, masný skot, hovězí maso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..