Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fertilization effect in wheat production economies
Written by (author): Ing. Pavel Šimek
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Iva Lechanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv hnojení na ekonomiku výroby pšenice ozimé
Summary:Tato práce se zabývá hodnocením vlivu hnojení na ekonomiku výroby pšenice ozimé. Analyzuje výsledky dosahované v odvětví pěstování obilnin v posledních 20 letech, charakterizuje vývoj a srovnává aktuální situaci v produkci zrna pšenice ozimé v ČR a EU. Vymezuje rozhodující technologické předpoklady pro zvyšování intenzity výroby této komodity. Na příkladu využití konkrétních dat zemědělského podniku a modelového příkladu, který počítá s vyšší a technologicky adekvátní úrovní hnojení a uplatněním dalších vstupů, které s sebou nese zvýšená dotace dusíku, demonstruje pozitivní vliv tohoto vstupu na hektarový výnos a snižování jednotkových nákladů výroby této komodity.
Key words:úroveň hnojení, jednotkové náklady, pšenice ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..