Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identifikační číslo: 1641
Univerzitní e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí oddělení - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (ÚRPE FRRMS)
 
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Birnbaumová
Komoditní vertikála mléka v nizozemském agrárním sektoru
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Borovan
Obchodní činnost podniku služeb v agrobyznysu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Borovan
Přínos spolupráce firem agrobyznysu v transferu výsledků výzkumu do praxe.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jan Boudný
Faktory ovlivňující vývoj efektivnosti chovu prasat
srpen 2011Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Brokeš
Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jiří Budi
Předpoklady rozvoje zemědělství v regionech s méně příznivými podmínkami
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Crhanová
Množstevní kvóta a dodavatelsko-odběratelské vztahy na trhu mléka
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Čáslava
Produkční a cenové souvislosti vývoje komoditní vertikály obilí
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Čáslava
Řepka a možnosti jejího zapojení v komoditní vertikále
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Faktory a souvislosti formování cen v komoditní vertikále mléka v České republice
srpen 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
The Impact of Cocoa Industry Development on the Economy of Ghana
srpen 2007Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Dlouhý
Formování cen v rámci komoditních vertikál agrobyznysu
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.
Dotační politika jako jeden z faktorů změny výrobní struktury a ekonomické situace v zemědělství ČR v regionálních souvislostech
srpen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. et Ing. Denisa Dvořáková
Role agrárního sektoru ve vývoji vybraných regionů zemí Visegrádské skupiny
srpen 2021Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Šárka Dvořáková
Přímé platby v rámci SZP a jejich aplikace v českém zemědělství
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Věra Eliášová
Strukturální politika v zemědělství a rozvoj venkova
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Grossová
Konkurenceschopnost ČR na evropském trhu drůbežího masa
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Grossová
Produkce drůbežího masa v ČR v kontextu společného trhu EU
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dagmar Hakenová
Úloha a postavení lesního hospodářství v ekonomice ČR
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anna Hegerová
Možnosti využití dotací v malé rodinné farmě
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Hegerová
Využití dotací pro rozvoj podnikatelské činnosti mladých zemědělců
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Hejč
Formování komoditní vertikály pšenice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Hejč
Vývojové tendence ve spotřebě potravin v ČR - vybrané aspekty
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Hertel
Diversifikace činnosti zemědělského podniku jako faktor rozvoje
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Hertel
Přímé platby v podpoře rozvoje českého zemědělství
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radek Hoferek
Podmínky rozvoje vinařského podniku v současném modelu zemědělství
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Hoferek
Rozhodující kriteria volby výrobní struktury zemědělského podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Holcová
Zpracování vinných hroznů jako další zdroj příjmu podniku
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Holoubková, DiS.
Regionální potravina v politice obchodních řetězců
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milena Housková
Úloha a postavení rybářství a rybníkářství v ekonomice ČR
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Hrubá
Agrobyznys - vztahy a vazby podniků prvovýroby a krmivářského průmyslu.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Hrubá
Výroba krmných směsí jako součást komoditních vertikál agrobyznysu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Husák
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický rozvoj regionálního pivovaru
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Jelínková
Vliv efektivnosti využití vstupů na formování konkurenční výhody zemědělského podniku na trhu pšenice
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Helena Jelínková
Vliv možstevní kvóty mléka na ekonomiku zemědělského podniku
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jaroslav Jurek
Trh zemědělské půdy v ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Lukáš Kaleta
Aplikace společné zemědělské politiky v podmínkách ČR a Polska po roce 2013
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Kaleta
Vývoj komoditní vertikály vepřového masa v podmínkách Polska
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ota Klepáček
Vliv aplikace tržního řádu SZP na komoditní vertikálu cukr - cukrovka v podmínkách ČR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karin Klímová
Faktory ovlivňující vývoj cen a postavení českých producentů na trzích v komoditní vertikále cukrovka - cukr
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Jana Kopřivová
Bioplynová stanice jako forma diverzifikace činnosti zemědělského podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Metodologické a praktické souvislosti využití ekonomické analýzy zemědělského podniku na bázi přidané hodnoty
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alexandra Kubánková
Formování cen v rámci komoditní vertikály jatečná prasata - vepřové maso
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Kučerová
Vliv kombinace zemědělské výroby a služeb na ekonomické výsledky zemědělského podniku
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Günther Laister
Participation of Farmers in Agro-Environmental Measures -- Causes and Conditions
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Laštovičková
Řepka jako perspektivní plodina v programu českého zemědělství
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Iva Laštovičková
Vliv opatření SZP na vývoj v komoditní vertikále cukr-cukrovka v českém zemědělství
leden 2008Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Láznová
Konkurenceschopnost českého vinařství v rámci evropského trhu
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Iva Lechanová, Ph.D.
Formování cen v komoditní vertikále krmného obilí
červenec 2005Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Linhartová
Diferenciace cen drůbežího masa v regionálních aspektech
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Lintner, Ph.D.
Předpoklady konkurenceschopnosti zemědělského podniku v komoditní vertikále víno
srpen 2014Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Líšťanský
Příčiny strukturálních změn výroby zeleniny v zemědělském podniku
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Lopourová
Chov prasat jako nosný program zemědělského podniku
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Lopourová
Možnost uplatnění organizace služeb v řetězcích agrobyznysu
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Macháčková
Výroba obalů a její zapojení v potravinové vertikále
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Majerová
Trh vepřového masa a podmínky českých výrobců
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Majerová
Vývoj produkce vepřového masa v ČR v evropském kontextu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Marečková
Analýza finanční náročnosti BAT ve vybraném provozu
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Magdalena Marková
Vliv změn podnikatelského prostředí na ekonomiku zemědělského podniku
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Maršálková
Možnosti využití FADN pro analýzy ekonomické diferenciace zemědělských podniků v ČR
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Mazegue Pavelková, Ph.D.
Využití výsledků Spider analýzy jako indikátoru konkurenční pozice podniku na trhu
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Měřínská
Obchodní vztahy jako součást podnikatelského prostředí zemědělského podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Michal
Vliv společné zemědělské politiky EU na ekonomiku zemědělského podniku v ČR
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Németh
Krátke potravinové reťazce v rámci agrobiznisu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Németh
Potravinová bezpečnosť ako jedna z priorít Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Petr Novák, Ph.D.
Ekonomické souvislosti formování výrobkové vertikály mléka v soudobém agrobyznysu
srpen 2007Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miloslava Novotná
Vliv dotací na efektivnost výrobních odvětví v zemědělském podniku
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Zdeněk Petr
Zemědělský podnik jako aktivní subjekt agrobyznysu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Petržela
Formování cen v rámci komoditní vertikály potravinářské pšenice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denis Podborský
Komoditní vertikála jatečného skotu - realizace SZP v regionálních aspektech ČR
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Blanka Pospíšilová
Faktory ovlivňující vývoj cen a postavení českých producentů v komoditní vertikále brambor
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Luboš Požár
Vývoj a perspektivy chovu skotu pro produkci masa
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Vojtěch Rada, Ph.D.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů jako forma diverzifikace činnosti zemědělského podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Vojtěch Rada, Ph.D.
Zemědělský podnik v komoditní vertikále drůbežího masa
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Rozmahelová
Obiloviny jako nosný program zemědělského podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Rozmahelová
Socioekonomické souvislosti ukončení činnosti zemědělského podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Tomáš Sadílek
Vývoj a faktory ekonomické diferenciace oborů potravinářského průmyslu v zemích EU
srpen 2010Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Sadílek
Vývoj a postavení potravinářského průmyslu v EU 15
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Saifrtová
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Saláková
Uplatnění systému přímých plateb v zemědělském podniku
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislava Sečkářová
Vliv navazujících článků komoditní vertikály na efektivnost výroby obilovin v zemědělském podniku
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Skopal
České vinařství po vstupu do EU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Skopal
Vývoj cen a cenových hladin v rámci komoditní vertikály agrobyznysu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Radek Slavík
Ekonomické souvislosti změn postavení podniku v globální potravinářské společnosti
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radek Slavík
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický vývoj pivovaru Plzeňský Prazdroj
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Smékal
Reakce zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí
listopad 2015Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Smolíková
Zemědělská odbytová družstva v prostředí hospodářské soutěže
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Sojka
Kritéria a faktory volby struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Antonín Straškrába
Ekonomické aspekty precizního zemědělství
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Stříteská
Regionální souvislosti formování komoditní vertikály jatečného skotu
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Markéta Svídová
Komoditní vertikála mléka
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Svídová
Podmínky formování komoditní vertikály mléka
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Šafaříková
Produkce a cenové podmínky na trhu mléka po vstupu ČR do EU
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Ševčíková
Diversifikace činností v rámci zemědělského podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Ševčíková
Zemědělství a jeho vývoj v Moravskoslezském kraji
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Šíblová
Uplatnění tržního řádu SZP v komoditní vertikále cukr - cukrová řepa
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Šíblová
Vývoj podmínek a agrární politika ve vztahu k produkci mléka
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Šimek
Mák jako perspektivní komodita v programu českého zemědělství
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Šimek
Vliv hnojení na ekonomiku výroby pšenice ozimé
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Šlapáková
Ekonomické aspekty výroby mléka a postavení českých producentů na trzích v komoditní vertikále.
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Šlapáková
Ekonomické aspekty výroby mléka v podmínkách ČR
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Šmídová
Zemědělství a jeho vývoj v Jihomoravském kraji
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Šťastná
Ekonomické a regionální aspekty vývoje tržních cen zemědělské půdy v ČR
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Šťastná
Úloha PGRLF z hlediska financování agrárního sektoru
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Nové aspekty formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radka Tomanová
Vliv změny poptávky po mase na trhy v rámci komoditní vertikály
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Torišková
Kvalita biologických vstupů jako faktor konkurenceschopnosti zemědělských výrobců
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Trávníček
Místní akční skupina jako iniciátor řešení lokálních problémů venkova
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Trávníček
Podmínky rozvoje podniku finalizující fáze v agrobyznysu.
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Denisa Trefilová
ČR v podpoře zemědělství rozvojových zemí světa
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denisa Trefilová
Politika potravinové bezpečnosti v podmínkách rozvojového světa
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Vaněk
Dopad společné zemědělské politiky na vývoj podnikatelského prostředí agrárního sektoru v případě komoditní vertikály cukrové řepy.
září 2022Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Vaněk
Vývoj komoditní vertikály cukrové řepy v českém agrárním sektoru
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Effects of International Trade on the Development of Agriculture in Nigeria
srpen 2016Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Vojtková
Rodinná farma v koncepci rozvoje zemědělství
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Vojtková
Rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Vondrková
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický rozvoj potravinářského podniku v ČR
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Pavla Wollmuthová
Účinnost nástrojů agroenvironmentální politiky z hlediska cílů realizace rozvoje venkova
srpen 2011Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Koncentrace jako varianta řešení růstu konkurenceschopnosti zemědělských podniků v EU
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Zemědělský podnik v současných podmínkách - aspekty a tendence vývoje velikostní struktury
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Žížek
Formování cen v potravinovém řetězci navazujícím na produkci jatečných kuřat
duben 2003Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Žížková
Předpoklady konkurenceschopnosti podniků masného průmyslu na současném trhu
květen 2005Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována