Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Birnbaumová
Komoditní vertikála mléka v nizozemském agrárním sektoru
January 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Borovan
Obchodní činnost podniku služeb v agrobyznysu
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Borovan
Přínos spolupráce firem agrobyznysu v transferu výsledků výzkumu do praxe.
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jan Boudný
Faktory ovlivňující vývoj efektivnosti chovu prasat
August 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Brokeš
Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jiří Budi
Předpoklady rozvoje zemědělství v regionech s méně příznivými podmínkami
June 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Crhanová
Množstevní kvóta a dodavatelsko-odběratelské vztahy na trhu mléka
April 2004Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Čáslava
Produkční a cenové souvislosti vývoje komoditní vertikály obilí
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Čáslava
Řepka a možnosti jejího zapojení v komoditní vertikále
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Faktory a souvislosti formování cen v komoditní vertikále mléka v České republice
August 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
The Impact of Cocoa Industry Development on the Economy of Ghana
August 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Dlouhý
Formování cen v rámci komoditních vertikál agrobyznysu
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.
Dotační politika jako jeden z faktorů změny výrobní struktury a ekonomické situace v zemědělství ČR v regionálních souvislostech
August 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. et Ing. Denisa Dvořáková
Role agrárního sektoru ve vývoji vybraných regionů zemí Visegrádské skupiny
August 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Šárka Dvořáková
Přímé platby v rámci SZP a jejich aplikace v českém zemědělství
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Eliášová
Strukturální politika v zemědělství a rozvoj venkova
May 2005Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Grossová
Konkurenceschopnost ČR na evropském trhu drůbežího masa
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Grossová
Produkce drůbežího masa v ČR v kontextu společného trhu EU
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Hakenová
Úloha a postavení lesního hospodářství v ekonomice ČR
April 2003Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Hegerová
Možnosti využití dotací v malé rodinné farmě
May 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Hegerová
Využití dotací pro rozvoj podnikatelské činnosti mladých zemědělců
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hejč
Formování komoditní vertikály pšenice
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hejč
Vývojové tendence ve spotřebě potravin v ČR - vybrané aspekty
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Hertel
Diversifikace činnosti zemědělského podniku jako faktor rozvoje
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Hertel
Přímé platby v podpoře rozvoje českého zemědělství
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Hoferek
Podmínky rozvoje vinařského podniku v současném modelu zemědělství
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Hoferek
Rozhodující kriteria volby výrobní struktury zemědělského podniku
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Holcová
Zpracování vinných hroznů jako další zdroj příjmu podniku
December 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Holoubková, DiS.
Regionální potravina v politice obchodních řetězců
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milena Housková
Úloha a postavení rybářství a rybníkářství v ekonomice ČR
April 2003Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Hrubá
Agrobyznys - vztahy a vazby podniků prvovýroby a krmivářského průmyslu.
April 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Hrubá
Výroba krmných směsí jako součást komoditních vertikál agrobyznysu
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Husák
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický rozvoj regionálního pivovaru
May 2005Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Jelínková
Vliv efektivnosti využití vstupů na formování konkurenční výhody zemědělského podniku na trhu pšenice
May 2006Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Jelínková
Vliv možstevní kvóty mléka na ekonomiku zemědělského podniku
December 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Jurek
Trh zemědělské půdy v ČR
April 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lukáš Kaleta
Aplikace společné zemědělské politiky v podmínkách ČR a Polska po roce 2013
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Kaleta
Vývoj komoditní vertikály vepřového masa v podmínkách Polska
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ota Klepáček
Vliv aplikace tržního řádu SZP na komoditní vertikálu cukr - cukrovka v podmínkách ČR
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Klímová
Faktory ovlivňující vývoj cen a postavení českých producentů na trzích v komoditní vertikále cukrovka - cukr
April 2004Displaying the final thesis
41.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Jana Kopřivová
Bioplynová stanice jako forma diverzifikace činnosti zemědělského podniku
April 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.
Metodologické a praktické souvislosti využití ekonomické analýzy zemědělského podniku na bázi přidané hodnoty
April 2004Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Kubánková
Formování cen v rámci komoditní vertikály jatečná prasata - vepřové maso
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kučerová
Vliv kombinace zemědělské výroby a služeb na ekonomické výsledky zemědělského podniku
May 2005Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Günther Laister
Participation of Farmers in Agro-Environmental Measures -- Causes and Conditions
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Laštovičková
Řepka jako perspektivní plodina v programu českého zemědělství
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Laštovičková
Vliv opatření SZP na vývoj v komoditní vertikále cukr-cukrovka v českém zemědělství
January 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Láznová
Konkurenceschopnost českého vinařství v rámci evropského trhu
April 2004Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Iva Lechanová, Ph.D.
Formování cen v komoditní vertikále krmného obilí
July 2005Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Linhartová
Diferenciace cen drůbežího masa v regionálních aspektech
April 2003Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Lintner, Ph.D.
Předpoklady konkurenceschopnosti zemědělského podniku v komoditní vertikále víno
August 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Líšťanský
Příčiny strukturálních změn výroby zeleniny v zemědělském podniku
April 2003Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Lopourová
Chov prasat jako nosný program zemědělského podniku
May 2004Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lopourová
Možnost uplatnění organizace služeb v řetězcích agrobyznysu
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Macháčková
Výroba obalů a její zapojení v potravinové vertikále
April 2004Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Majerová
Trh vepřového masa a podmínky českých výrobců
May 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Majerová
Vývoj produkce vepřového masa v ČR v evropském kontextu
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Marečková
Analýza finanční náročnosti BAT ve vybraném provozu
April 2003Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdalena Marková
Vliv změn podnikatelského prostředí na ekonomiku zemědělského podniku
January 2006Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Maršálková
Možnosti využití FADN pro analýzy ekonomické diferenciace zemědělských podniků v ČR
May 2006Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Mazegue Pavelková, Ph.D.
Využití výsledků Spider analýzy jako indikátoru konkurenční pozice podniku na trhu
April 2003Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Měřínská
Obchodní vztahy jako součást podnikatelského prostředí zemědělského podniku
April 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Michal
Vliv společné zemědělské politiky EU na ekonomiku zemědělského podniku v ČR
January 2006Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Németh
Krátke potravinové reťazce v rámci agrobiznisu
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Németh
Potravinová bezpečnosť ako jedna z priorít Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Novák, Ph.D.
Ekonomické souvislosti formování výrobkové vertikály mléka v soudobém agrobyznysu
August 2007Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslava Novotná
Vliv dotací na efektivnost výrobních odvětví v zemědělském podniku
May 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zdeněk Petr
Zemědělský podnik jako aktivní subjekt agrobyznysu
April 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Petržela
Formování cen v rámci komoditní vertikály potravinářské pšenice
April 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Podborský
Komoditní vertikála jatečného skotu - realizace SZP v regionálních aspektech ČR
May 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Pospíšilová
Faktory ovlivňující vývoj cen a postavení českých producentů v komoditní vertikále brambor
April 2004Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Luboš Požár
Vývoj a perspektivy chovu skotu pro produkci masa
May 2006Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Vojtěch Rada, Ph.D.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů jako forma diverzifikace činnosti zemědělského podniku
April 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Vojtěch Rada, Ph.D.
Zemědělský podnik v komoditní vertikále drůbežího masa
April 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Rozmahelová
Obiloviny jako nosný program zemědělského podniku
May 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Rozmahelová
Socioekonomické souvislosti ukončení činnosti zemědělského podniku
April 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Sadílek
Vývoj a faktory ekonomické diferenciace oborů potravinářského průmyslu v zemích EU
August 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sadílek
Vývoj a postavení potravinářského průmyslu v EU 15
May 2005Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Saifrtová
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
April 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Saláková
Uplatnění systému přímých plateb v zemědělském podniku
April 2004Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislava Sečkářová
Vliv navazujících článků komoditní vertikály na efektivnost výroby obilovin v zemědělském podniku
April 2003Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Skopal
České vinařství po vstupu do EU
May 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Skopal
Vývoj cen a cenových hladin v rámci komoditní vertikály agrobyznysu
April 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radek Slavík
Ekonomické souvislosti změn postavení podniku v globální potravinářské společnosti
May 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radek Slavík
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický vývoj pivovaru Plzeňský Prazdroj
January 2007Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Smékal
Reakce zemědělského podniku na změny podnikatelského prostředí
November 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Smolíková
Zemědělská odbytová družstva v prostředí hospodářské soutěže
April 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Sojka
Kritéria a faktory volby struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
April 2020Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Antonín Straškrába
Ekonomické aspekty precizního zemědělství
May 2006Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Stříteská
Regionální souvislosti formování komoditní vertikály jatečného skotu
May 2008Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Svídová
Komoditní vertikála mléka
May 2010Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Svídová
Podmínky formování komoditní vertikály mléka
April 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Šafaříková
Produkce a cenové podmínky na trhu mléka po vstupu ČR do EU
May 2011Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ševčíková
Diversifikace činností v rámci zemědělského podniku
May 2013Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ševčíková
Zemědělství a jeho vývoj v Moravskoslezském kraji
May 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Šíblová
Uplatnění tržního řádu SZP v komoditní vertikále cukr - cukrová řepa
May 2006Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Šíblová
Vývoj podmínek a agrární politika ve vztahu k produkci mléka
May 2009Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Šimek
Mák jako perspektivní komodita v programu českého zemědělství
May 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Šimek
Vliv hnojení na ekonomiku výroby pšenice ozimé
June 2006Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Šlapáková
Ekonomické aspekty výroby mléka a postavení českých producentů na trzích v komoditní vertikále.
May 2006Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Šlapáková
Ekonomické aspekty výroby mléka v podmínkách ČR
May 2004Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Šmídová
Zemědělství a jeho vývoj v Jihomoravském kraji
May 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Šťastná
Ekonomické a regionální aspekty vývoje tržních cen zemědělské půdy v ČR
May 2011Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šťastná
Úloha PGRLF z hlediska financování agrárního sektoru
May 2005Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Nové aspekty formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa
August 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Tomanová
Vliv změny poptávky po mase na trhy v rámci komoditní vertikály
April 2004Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Torišková
Kvalita biologických vstupů jako faktor konkurenceschopnosti zemědělských výrobců
April 2012Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Trávníček
Místní akční skupina jako iniciátor řešení lokálních problémů venkova
April 2015Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Trávníček
Podmínky rozvoje podniku finalizující fáze v agrobyznysu.
April 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Trefilová
ČR v podpoře zemědělství rozvojových zemí světa
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Trefilová
Politika potravinové bezpečnosti v podmínkách rozvojového světa
April 2013Displaying the final thesis
112.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Vaněk
Dopad společné zemědělské politiky na vývoj podnikatelského prostředí agrárního sektoru v případě komoditní vertikály cukrové řepy.
September 2022Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vaněk
Vývoj komoditní vertikály cukrové řepy v českém agrárním sektoru
April 2019Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Effects of International Trade on the Development of Agriculture in Nigeria
August 2016Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Vojtková
Rodinná farma v koncepci rozvoje zemědělství
April 2014Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Vojtková
Rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
April 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Vondrková
Vliv vstupu nadnárodní společnosti na ekonomický rozvoj potravinářského podniku v ČR
May 2005Displaying the final thesis
118.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavla Wollmuthová
Účinnost nástrojů agroenvironmentální politiky z hlediska cílů realizace rozvoje venkova
August 2011Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Koncentrace jako varianta řešení růstu konkurenceschopnosti zemědělských podniků v EU
May 2006Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Zemědělský podnik v současných podmínkách - aspekty a tendence vývoje velikostní struktury
August 2012Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Žížek
Formování cen v potravinovém řetězci navazujícím na produkci jatečných kuřat
April 2003Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Žížková
Předpoklady konkurenceschopnosti podniků masného průmyslu na současném trhu
May 2005Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress