Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

     
     
     
Publikace
     
Stáže
     
          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAJCHLOVÁ, J. -- MIŠKOLCI, S. -- GREGA, L. -- SOMERLÍKOVÁ, K. -- REDLICHOVÁ, R. -- ŽIVĚLOVÁ, I. -- SVATOŠOVÁ, V. Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK. , verze 1. Brno. 2020.

Originální název:
Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
Anglický název: Evaluation of the effectiveness of NGOs in drawing support from the SMR budget
Autor:
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Libor Grega
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace:
souhrnná výzkumná zpráva
ISBN:
Verze:
1
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
Název objednavatele:
Jihomoravský kraj
Počet stran:
146
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Zaměření výzkumného úkolu je ekonomické. Hlavním cílem výzkumného úkolu je posoudit efektivitu čerpání finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje a následně formulovat taková opatření, která povedou ke zlepšení situace na trhu NNO s impaktem na financování těchto organizací ze strany JMK, konkrétně v podobě návrhu metodiky dotačního programu na podporu prorodinné politiky a pečujících osob.
Popis v anglickém jazyce:
The focus of the research task is economic. The main objective of the research task is to assess the effectiveness of drawing funds from the budget of the South Moravian Region and then formulate such measures that will improve the situation on the NGO market with an impact on these organizations' funding by SMR. of carers.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: non profit organization, efficiency
čeština: nestátní nezisková organizace, efektivita
Obor výsledku:
Economics and Business
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK (uplatnění: RIV)
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Poslední změna: 20.04.2020 12:56 (doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -