Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts     Lesson     
Projects
     
Publications     
Placements     Bodies     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market
VZ
--
01/01/2005
12/31/2011
2
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
L. Grega
TS VZ
supervisor01/01/200512/31/2011
3            01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území
eTS VZ
supervisor01/01/200512/31/2011
4
 Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM
NAZV
supervisor
01/01/2003
5
 Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countriesL. GregaOPhlavní manažer01/01/2012
12/31/2014
6 Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství
NAZV
řešitel
01/01/2003
7 Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa Reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0028L. Grega
OP
supervisor05/11/2012
8
 Průzkum mezi uchazeči o studiumRP
navrhovatel, hlavní řešitel
01/01/2008
12/31/2008
9
I. Zdráhal
Foreign edu.
spoluřešitel
09/01/2016
08/31/2019
10
 Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants
NAZV
supervisor06/01/200106/30/2003

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected