Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European MarketB. MinaříkVZ--01/01/200512/31/2011
2      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyL. GregaTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
3            01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného územíL. GregaeTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
4 Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEML. GregaNAZVsupervisor01/01/2003
5 Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countriesL. GregaOPhlavní manažer01/01/201212/31/2014
6 Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělstvíL. GregaNAZVřešitel01/01/2003
7 Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa Reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0028L. GregaOPsupervisor05/11/2012
8 Průzkum mezi uchazeči o studiumM. ČermákRPnavrhovatel, hlavní řešitel01/01/200812/31/2008
9 Sustainability of Small and Family FarmsI. ZdráhalForeign edu.spoluřešitel09/01/201608/31/2019
10 Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variantsL. GregaNAZVsupervisor06/01/200106/30/2003

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected