Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky

Kontakty
     
          Publikácie     
Stáže     
Orgány
          

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
DokedyÚloha
16.02.2009
člen
Vedecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)
01.03.2009
09.07.2019
člen
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně19.03.201410.04.2018predseda
Interná akreditačná komisia01.09.2015
01.02.2018
člen
Vedecká rada
01.02.2006
31.01.2018
člen
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
17.12.2012
04.12.2017
člen
Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)01.03.2017
30.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (B-MTSA International Territorial Studies)21.01.201321.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komisia študijného programu (N-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017člen
Programová komisia študijného programu (N-RR Regionální rozvoj)21.01.201321.11.2017člen
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
01.06.2015
01.01.2017
člen
Kolégium rektora01.02.2006
01.01.2017
člen
Programová komisia študijného programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)21.01.201315.12.2016
predseda
Programová komisia študijného programu (B-RR Regionální rozvoj)
21.01.201315.12.2016
predseda
Vedenie fakulty (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
04.01.2013
15.12.2016
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
16.02.2015
31.05.2015
člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.02.201331.12.2014člen
Programová komisia študijného programu (B-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
02.07.2013predseda
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
21.01.2013
02.07.2013
predseda
Programová komisia študijného programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
21.01.2013
02.07.2013
predseda
Programová komisia študijného programu (N-MTSA International Territorial Studies)21.01.2013
02.07.2013
predseda
Programová komisia študijného programu (N-RR Regionální rozvoj)
21.01.2013
02.07.2013
predseda
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)
21.01.2013
02.07.2013predseda
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.201001.02.2013
predseda
Programová komisia študijného programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)29.05.2012
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (N-MTSA International Territorial Studies)
29.05.2012
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (N-RR Regionální rozvoj)01.09.201121.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)01.09.2011
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
01.03.2010
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (B-MTSA International Territorial Studies)01.03.2010
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (B-RR Regionální rozvoj)
01.03.2010
21.01.2013
člen
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
01.03.201021.01.2013
člen
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
01.02.2009
17.12.2012
člen
Komise rektora pro styk s veřejností
30.06.200712.09.2010člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EM Ekonomika a management)01.09.2006
30.08.2010
člen
Komisia rektora pre zahraničné styky
25.06.2007
28.02.2010
predseda
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně
01.03.200931.01.2010člen
Pracovní skupina pro inovaci webových stránek Mendelu
01.11.200630.06.2009
predseda
Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta)
18.04.200531.08.2008
člen
Komisia rektora pre koordináciu ubytovania na vysokoškolských ubytovňách
01.02.2006
30.06.2007predseda
Komise rektora pro zahraniční styky a Public Relations
30.03.2006
25.06.2007
predseda
Komisia rektora pre zahraničné styky
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo