Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza obchodních vztahů mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou
Autor: Bc. Petra Lieberzeitová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza obchodních vztahů mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou
Abstrakt:Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na témata: zahraniční obchod a bilaterální vztahy. Dalším teoretickým tématem je nástin vzniku Visegrádské skupiny a její bilaterální spolupráce s Čínskou lidově demokratickou republikou. Analytická část práce zkoumá vývoj obchodních vztahů mezi zvolenými státy z pohledu základních makroekonomických ukazatelů: exportu, importu a obchodní bilance. Na základě komparativní výhody u dílčích komoditních skupin zemí V4 porovnává, zda komodity disponující komparativní výhodou jsou tytéž, u kterých má objem vývozu do Číny rostoucí tendenci. Závěrem se práce věnuje přidané hodnotě a jejímu podílu na objemu exportu států V4 do Číny. Na základě výše popsané analýzy je zhodnoceno, zda vzájemný obchod mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou přispívá k rozvoji domácích ekonomik jednotlivých států V4.
Kľúčové slová:Čína, státy Visegradské skupiny, Zahraniční obchod, Přidaná hodnota, Bilaterální vztahy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.