Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

     
          
     
Placements
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of a parent's choices when they are choosing alternative forms of preschool education
Written by (author): Bc. Michaela Říčná
Department:
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza chování rodičů při volbě alternativních forem předškolního zařízení pro jejich děti
Summary:Bakalářská práce se zabývá analýzou chování rodičů při výběru alternativní formy předškolního zařízení pro jejich děti. Teoretická část bakalářské práce se zabývá seznámením s alternativní výchovou, jejími znaky a programy, které se objevují jak na území České republiky, tak v zahraničí. Empirická část se věnuje vyhodnocování dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi rodiči dětí.
Key words:
Alternativní formy předškolního zařízení, alternativní výuka, Rodiče, Děti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.