Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

          Projects     Publications
     
     Bodies     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of Czech export and assessment of comparative advantages of selected export sectors
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů
Summary:
Bakalářská práce s názvem „Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část slouží jako znalostní základ pro pochopení samotné aplikační části práce. Je zaměřena na podstatu mezinárodního obchodu, zkoumá vybrané teoretické koncepty zahraničního obchodu s důrazem na komparativní výhodu a dále se věnuje rizikům vyplývajícím z mezinárodního obchodu. Praktická část nejprve hodnotí zahraniční obchod České republiky po stránce vývoje obchodní bilance, poté je již zaměřena na samotný export země – otevřenost ekonomiky, teritoriální a komoditní strukturu exportu a vývoz high-tech zboží a piva v ČR. V druhé kapitole praktické části je aplikován index RCA na vybraná odvětví exportu ČR, čímž hodnotíme národní specializaci ČR na mezinárodním trhu zboží a její komparativní výhody v něm.
Key words:
obchodní bilance, teritoriální struktura exportu, analýza exportu ČR, Mezinárodní obchod, komoditní struktura exportu, index RCA, projevená komparativní výhoda, export, komparativní výhoda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.