Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

                    
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů
Autor:
Bc. Kamil Veverka
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem „Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část slouží jako znalostní základ pro pochopení samotné aplikační části práce. Je zaměřena na podstatu mezinárodního obchodu, zkoumá vybrané teoretické koncepty zahraničního obchodu s důrazem na komparativní výhodu a dále se věnuje rizikům vyplývajícím z mezinárodního obchodu. Praktická část nejprve hodnotí zahraniční obchod České republiky po stránce vývoje obchodní bilance, poté je již zaměřena na samotný export země – otevřenost ekonomiky, teritoriální a komoditní strukturu exportu a vývoz high-tech zboží a piva v ČR. V druhé kapitole praktické části je aplikován index RCA na vybraná odvětví exportu ČR, čímž hodnotíme národní specializaci ČR na mezinárodním trhu zboží a její komparativní výhody v něm.
Klíčová slova:
obchodní bilance, teritoriální struktura exportu, analýza exportu ČR, Mezinárodní obchod, komoditní struktura exportu, index RCA, projevená komparativní výhoda, export, komparativní výhoda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.