Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Chudoba a finančné prítoky v Latinskej Amerike
Autor: Ing. Michal Birčiak
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Chudoba a finančné prítoky v Latinskej Amerike
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie chudoby v Latinskej Amerike a Karibiku medzi rokmi 1995 a 2015. Krajiny regiónu sú rozdelené pomocou zhlukovej analýzy na základe subindexov Human Development Index. V práci je sledovaný vzťah medzi chudobou a rozhodujúcimi faktormi ako napríklad HDP na obyvateľa, nezamestnanosť, príjmová nerovnosť, pomocou jednoduchej regresnej analýzy. Viacnásobná regresná analýza je použitá na skúmanie vzťahu medzi chudobou a finančnými prítokmi. Vývoj rozhodujúcich faktorov je počas sledovaného obdobia sledovaný trendovou analýzou. Na základe vykonaných analýz je následne vyhodnotené znižovanie chudoby vzhľadom na finančné toky do regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku.
Kľúčové slová:chudoba, príjmová nerovnosť, nezamestnanosť, HDP na obyvateľa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.