Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Poverty and financial inflows in Latin America
Written by (author): Ing. Michal Birčiak
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Chudoba a finančné prítoky v Latinskej Amerike
Summary:Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie chudoby v Latinskej Amerike a Karibiku medzi rokmi 1995 a 2015. Krajiny regiónu sú rozdelené pomocou zhlukovej analýzy na základe subindexov Human Development Index. V práci je sledovaný vzťah medzi chudobou a rozhodujúcimi faktormi ako napríklad HDP na obyvateľa, nezamestnanosť, príjmová nerovnosť, pomocou jednoduchej regresnej analýzy. Viacnásobná regresná analýza je použitá na skúmanie vzťahu medzi chudobou a finančnými prítokmi. Vývoj rozhodujúcich faktorov je počas sledovaného obdobia sledovaný trendovou analýzou. Na základe vykonaných analýz je následne vyhodnotené znižovanie chudoby vzhľadom na finančné toky do regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku.
Key words:chudoba, príjmová nerovnosť, nezamestnanosť, HDP na obyvateľa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.