Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Role intensification factors in the development of agriculture in Nicaragua, Kenya and Myanmar
Written by (author): Ing. Patrik Kubát
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Role intenzifikačních faktorů při rozvoji zemědělství v Nikaragui, Keni a Myanmaru
Summary:Bakalářská práce si kladla za cíl identifikovat závislost hrubé zemědělské produkce na vybraných intenzifikačních faktorech. K dosažení cíle byla zvolena vícenásobná regresní analýza. Intenzifikačními faktory byly: hnojiva, insekticidy, herbicidy, kapitál, zemědělské traktory, hospodářská zvířata a energie využitá v zemědělství. Analýza byla provedena u tří zemí: Myanmar, Keňa a Nikaragua. Společným znakem těchto států je zařazení do nižší střední příjmové skupiny dle kategorizace Světové banky a taktéž se nacházejí ve stejném podnebném pásu. Liší se geografickou polohou a podílem zemědělství na HDP. Stejný podnebný pás nicméně jiný kontinent a stejná kategorizace příjmové skupiny avšak různý podíl zemědělství na HDP může vést k používání odlišných intenzifikačních faktorů, jež se podílí na zemědělské produkci.
Key words:intenzifikace, vícenásobná regrese, zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.