Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
Autor: Ing. Šárka Kroupová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
Abstrakt:Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady světové hospodářské krize, která začala v roce 2008, na rozvojovou pomoc a spolupráci v Latinské Americe. Zabývá se otázkami vývoje struktury forem spolupráce a podpory na regionální a národní úrovni, konkrétně se zaměřuje na remitence, přímé zahraniční investice a oficiální rozvojovou podporu. Pro zachycení a posouzení těchto strukturálních změn byla využita trendová, shluková a komparativní analýza.
Kľúčové slová:oficiální rozvojová podpora, ekonomické krize, přímé zahraniční investice, remitence, Latinská Amerika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.