Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Structural changes in development aid and cooperation in Latin America as a consequence of global economic crisis 2008
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
Summary:
Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady světové hospodářské krize, která začala v roce 2008, na rozvojovou pomoc a spolupráci v Latinské Americe. Zabývá se otázkami vývoje struktury forem spolupráce a podpory na regionální a národní úrovni, konkrétně se zaměřuje na remitence, přímé zahraniční investice a oficiální rozvojovou podporu. Pro zachycení a posouzení těchto strukturálních změn byla využita trendová, shluková a komparativní analýza.
Key words:
oficiální rozvojová podpora, ekonomické krize, přímé zahraniční investice, remitence, Latinská Amerika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.