Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

     
     Projekty
     
Publikace     
Stáže
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
Autor:
Ing. Šárka Kroupová
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
Abstrakt:Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady světové hospodářské krize, která začala v roce 2008, na rozvojovou pomoc a spolupráci v Latinské Americe. Zabývá se otázkami vývoje struktury forem spolupráce a podpory na regionální a národní úrovni, konkrétně se zaměřuje na remitence, přímé zahraniční investice a oficiální rozvojovou podporu. Pro zachycení a posouzení těchto strukturálních změn byla využita trendová, shluková a komparativní analýza.
Klíčová slova:oficiální rozvojová podpora, ekonomické krize, přímé zahraniční investice, remitence, Latinská Amerika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.