Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts     Lesson
     
     
Publications
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The Impact of Economic Performance and Redistributive Function of the State in Reducing Poverty
Written by (author):
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Alexandra Hubáčková, Ph.D., M.A.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv ekonomické výkonnosti a přerozdělovací funkce státu na snižování chudoby
Summary:
Tato diplomová práce zkoumá vliv ekonomické výkonnosti a přerozdělovací funkce státu na snižování chudoby ve třiceti zemích Evropy. Jednotlivé země byly vymezeny do skupin na základně srovnatelného vlivu úrovně HDP na obyvatele na snižování chudoby, redistribuční úlohy státu na populaci postiženou chudobou a vztahu sociálního zabezpečení a důchodové disparity. Výsledky této diplomové práce poukazují na nejednoznačnost vztahů ekonomické výkonnosti a přerozdělovací funkce státu při eliminaci chudoby v rámci evropských zemí.
Key words:
příjmová nerovnost, sociální politika, chudoba, HDP na obyvatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.