Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vzdělanost matek a kojenecká úmrtnost v Nikaragui a Chile
Autor: Ing. Šárka Kroupová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vzdělanost matek a kojenecká úmrtnost v Nikaragui a Chile
Abstrakt:Problematika vysoké kojenecké úmrtnosti v rozvojových zemích vyžaduje tvorbu opatření a řešení, která lze vyvíjet na základě celé řady ovlivňujících faktorů. Tato bakalářská práce uvažuje jako hlavní determinanty snížení kojenecké úmrtnosti vzdělání žen, dále výdaje na zdravotnictví a celospolečenský rozvoj. V analytické části jsou provedeny závislosti a trendové analýzy těchto indikátorů ve vybraných zemích, Chile a Nikaragua. Práce má být příspěvkem k posouzení účinnosti investic do vzdělání žen a investic do zdravotnictví.
Klíčová slova:vzdělání žen, kojenecká úmrtnost, index lidského rozvoje, Latinská Amerika , výdaje na zdravotnictví

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.