Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The influence of the military regime on the development of Burma
Written by (author): Ing. Lucie Mokrá
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv vojenského režimu na rozvoj společnosti v Barmě
Summary:Bakalářská práce posuzuje rozsah dopadu vlády vojenského režimu v Barmě. Práce je rozdělena na dvě části. V literární rešerši jsou popsány události vedoucí k ustanovení vojenské vlády. Vlastní práce je zaměřena na identifikaci rozhodujících rozvojových problémů a analýza jejich historických příčinných souvislostí.
Key words:Vojenský režim, Válka, Rozvojové problémy, Barma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.