Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mobility of Highly Skilled Labour in ASEAN Member States
Written by (author): Ing. Matěj Böhm
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:JUDr. Ing. Katarína Kišac
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mobilita vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN
Summary:Práce se zabývá mobilitou vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN. Na základě literárních zdrojů analyzuje legislativu a směrnice jednotlivých členských států. Definuje základní faktory ovlivňující rámec pohybu těchto odborných lidských zdrojů a vymezuje bariéry, které stojí v cestě jejich volné fluktuaci. Zabývá se nástroji regionální politiky a ustanoveními podporujícími nebo regulujícími volný pohyb, zaměstnávání a pobyt fyzických osob dané vzdělanostní úrovně. Praktická část této bakalářské práce se zabývá srovnáním mobility vysoce kvalifikované pracovní síly v regionální mezinárodní organizaci ASEAN s mobilitou stejně kvalifikovaných osob v několika jiných integračních strukturách, zejména v Evropské unii. Na základě tohoto srovnání vytváří modelová doporučení pro ASEAN.
Key words:vysoce kvalifikovaná pracovní síla, Evropská unie, ASEAN, mobilita, trh práce, brain drain

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.