Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty
     
     
Projekty          
Stáže
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Mobilita vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN
Autor: Ing. Matěj Böhm
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:JUDr. Ing. Katarína Kišac
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Mobilita vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN
Abstrakt:
Práce se zabývá mobilitou vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN. Na základě literárních zdrojů analyzuje legislativu a směrnice jednotlivých členských států. Definuje základní faktory ovlivňující rámec pohybu těchto odborných lidských zdrojů a vymezuje bariéry, které stojí v cestě jejich volné fluktuaci. Zabývá se nástroji regionální politiky a ustanoveními podporujícími nebo regulujícími volný pohyb, zaměstnávání a pobyt fyzických osob dané vzdělanostní úrovně. Praktická část této bakalářské práce se zabývá srovnáním mobility vysoce kvalifikované pracovní síly v regionální mezinárodní organizaci ASEAN s mobilitou stejně kvalifikovaných osob v několika jiných integračních strukturách, zejména v Evropské unii. Na základě tohoto srovnání vytváří modelová doporučení pro ASEAN.
Klíčová slova:
vysoce kvalifikovaná pracovní síla, Evropská unie, ASEAN, mobilita, trh práce, brain drain

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.