Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

Contacts     Lesson
     
Projects     
     
Placements
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of the development of the selected region
Written by (author):
Bc. Soňa Martinková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Soňa Váleková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza rozvoje vybraného regionu
Summary:
Tato bakalářská práce se v literární rešerši zabývá zejména vývojem regionální politiky a regionálního rozvoje jak na území České republiky, tak v prostoru Evropské unie. Je zde zmapován historický vývoj regionální politiky od počátků Evropské unie, dotační fondy, celkový vývoj regionální politiky v České republice včetně základních principů politiky a programovacích obdobích na území České republiky. V závěru bakalářské práce jsou věnovány kapitoly analýze vybraných faktorů regionálního rozvoje města Nového Města na Moravě, s přihlédnutím na budované projekty podporované regionální politikou Evropské unie.
Key words:
region, regionální rozvoj, programování, strukturální fond, regionální politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.