Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

     Výuka     
     
Publikace     
Stáže
     
Orgány     Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Analýza konvergence vybraných států EU
Autor:
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce:
Oponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza konvergence vybraných států EU
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá konvergencí regionálního rozvoje v České republice a sousedních státech v období let 1997 - 2008. K hodnocení procesu konvergence je použita koncepce beta a sigma konvergence, úroveň rozvoje jednotlivých NUTS regionů je identifikována pomocí ukazatele HDP na obyvatele v paritě kupní síly. I přes to, že všechny zájmové státy jsou členem EU, která má vypracovánu regionální politiku zaměřenou na snižování meziregionálních disparit, byla převážně zjištěna tendence k divergenčním procesům. V Polsku a na Slovensku probíhá v celém období divergence, v České republice se od roku 2002 začala projevovat tendence ke konvergenci. V Rakousku vypadá situace opačně, jelikož od roku 2004 se zde překlopily konvergenční procesy v divergenční. Jedinou zemí, u které můžeme v celém období konstatovat snižování meziregionálních rozdílů a probíhající konvergenci tak zůstává Německo.
Klíčová slova:
NUTS, HDP, regionální rozvoj, regionální politika, konvergence

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.