Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza konvergence vybraných států EU
Autor: Bc. et Bc. Tereza Dvořáková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza konvergence vybraných států EU
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá konvergencí regionálního rozvoje v České republice a sousedních státech v období let 1997 - 2008. K hodnocení procesu konvergence je použita koncepce beta a sigma konvergence, úroveň rozvoje jednotlivých NUTS regionů je identifikována pomocí ukazatele HDP na obyvatele v paritě kupní síly. I přes to, že všechny zájmové státy jsou členem EU, která má vypracovánu regionální politiku zaměřenou na snižování meziregionálních disparit, byla převážně zjištěna tendence k divergenčním procesům. V Polsku a na Slovensku probíhá v celém období divergence, v České republice se od roku 2002 začala projevovat tendence ke konvergenci. V Rakousku vypadá situace opačně, jelikož od roku 2004 se zde překlopily konvergenční procesy v divergenční. Jedinou zemí, u které můžeme v celém období konstatovat snižování meziregionálních rozdílů a probíhající konvergenci tak zůstává Německo.
Kľúčové slová:NUTS, HDP, regionální rozvoj, regionální politika, konvergence

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.