Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

Contacts
     
     Projects     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evaluation of non-production benefits of agriculture
Written by (author): Bc. Miriam Franková
Department:
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství
Summary:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství a nabízí příklad aplikace vybraného metodického přístupu na zkoumanou zemědělskou oblast mikroregionu Mikulovsko. V teoretické části jsou popsány funkce zemědělství, problematika udržitelnosti zemědělství a základní metodické přístupy oceňování environmentálních statků. V praktické části je charakterizován vybraný mikroregion Mikulovsko. Dále je zde uveden příklad aplikace konkrétní metody -- kontingentní metody hodnocení, pomocí dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou zhodnoceny zjištěná data a popsány návrhy na řešení situace.
Key words:
Multifunkční zemědělství, Environmentální, Kontingentní oceňovací metoda, Netržní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.