Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

Kontakty     
     
     
Publikace
     
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství a nabízí příklad aplikace vybraného metodického přístupu na zkoumanou zemědělskou oblast mikroregionu Mikulovsko. V teoretické části jsou popsány funkce zemědělství, problematika udržitelnosti zemědělství a základní metodické přístupy oceňování environmentálních statků. V praktické části je charakterizován vybraný mikroregion Mikulovsko. Dále je zde uveden příklad aplikace konkrétní metody -- kontingentní metody hodnocení, pomocí dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou zhodnoceny zjištěná data a popsány návrhy na řešení situace.
Klíčová slova:
Multifunkční zemědělství, Environmentální, Kontingentní oceňovací metoda, Netržní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.