Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Convergence analysis of the cohesion regions NUTS 2 in Czech Republic
Written by (author): Bc. Lenka Pochylá
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza konvergence regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konvergence v regionech soudržnosti NUTS 2 v České republice (s výjimkou NUTS 2 Praha), a to v letech 2001 - 2008. V teoretické části se autorka zaměřuje na charakteristiku regionálního rozvoje, regionální politiky, konvergence v regionálním rozvoji, konvergence jako cíle politiky soudržnosti, a poté charakterizuje samotnou soustavu regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR. V praktické části je následně provedena analýza konvergence na základě výpočtu sigma a beta konvergence, dle čtyř ukazatelů z oblasti ekonomiky (HDP na osobu v PPS), trhu práce (procento zaměstnanosti), vzdělávání (počet studentů v terciárním stupni vzdělávání) a zdravotnictví (počet lékařů v nemocnicích). Výsledky této analýzy poskytují obraz o současné situaci konvergence v regionech NUTS 2 v České republice.
Key words:regionální disparity, HDP, NUTS 2, zaměstnanost, konvergence, divergence, ROP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.