Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Stáže     
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza konvergence regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza konvergence regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konvergence v regionech soudržnosti NUTS 2 v České republice (s výjimkou NUTS 2 Praha), a to v letech 2001 - 2008. V teoretické části se autorka zaměřuje na charakteristiku regionálního rozvoje, regionální politiky, konvergence v regionálním rozvoji, konvergence jako cíle politiky soudržnosti, a poté charakterizuje samotnou soustavu regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR. V praktické části je následně provedena analýza konvergence na základě výpočtu sigma a beta konvergence, dle čtyř ukazatelů z oblasti ekonomiky (HDP na osobu v PPS), trhu práce (procento zaměstnanosti), vzdělávání (počet studentů v terciárním stupni vzdělávání) a zdravotnictví (počet lékařů v nemocnicích). Výsledky této analýzy poskytují obraz o současné situaci konvergence v regionech NUTS 2 v České republice.
Klíčová slova:
regionální disparity, HDP, NUTS 2, zaměstnanost, konvergence, divergence, ROP

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.