Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

     Lesson          
     
Placements
     
     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Sustainable development the municipality Bavory
Written by (author):
Ing. Denisa Jirků
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Udržitelný rozvoj obce Bavory
Summary:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje na místní úrovni, konkrétně v obci Bavory. Práce obsahuje jednak popis obce určením demografických ukazatelů, popisu přírodních podmínek a potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. V další části jsou rozebrány výsledky výzkumu aplikovaného v obci Bavory a návrhy na jejich řešení.
Key words:
regionální rozvoj, region, udržitelný rozvoj, rozvoj venkova, structural funds

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.