Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts          Projects     Publications     
Placements     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
„Assumptions of growth in the dairy commodity chain in the Czech Republic“
Written by (author):
Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Předpoklady růstu produkce v potravinové vertikále mléko/mlékárenské výrobky v České republice
Summary:Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou produkce v potravinové vertikále mléko / mlékárenské výrobky v České republice. Práce přispívá k hlubšímu poznání vývoje komoditní vertikály mléko / mlékárenské výrobky se zaměřením na možnosti a předpoklady růstu produkce mléka v zemědělství České republiky. Komparace vývoje produkce vertikály mléko / mlékárenské výrobky v ČR s vývojem zemí EU ukázala, že vývoj vertikály v ČR značně zaostává. Snížila se produkce mléka, stejně tak došlo i ke značnému snížení stavů mléčných krav a poklesu intenzity využití přírodních zdrojů. Spotřeba mlékárenských produktů se v posledních letech mírně zvyšovala. Došlo však k podstatným změnám v zahraničním obchodu s mlékem a mléčnými výrobky, kdy narůstá aktivní saldo zahraničního obchodu s kravským mlékem a pasivní saldo zahraničního obchodu se sýry a máslem. Vyhodnocení cenového vývoje ve vertikále mléko / mlékárenské výrobky v ČR a jeho srovnání s vývojem trhu EU ukazuje, že vliv vývoje cen ve vertikále se neřadí k rozhodujícím činitelům vedoucím k poklesu produkce mléka v ČR. Z predikce vývoje vertikály vyplývá, že jedním z předpokladů obnovení růstu produkce vertikály je změna agrární politiky státu orientovaná směrem k překonání zaostávání zemědělství ČR. Z výsledků případové studie vyplývá, že výrobková diferenciace zemědělského podniku do odvětví mlékárenství je možná, ale musí být vhodně zvoleno výrobkové portfolio a především zabezpečen odbyt finálních výrobků.
Key words:
agrobyznys, mléko a mléčné produkty, komoditní vertikála

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review I. Ubrežiová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.