Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Stáže     Orgány
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Předpoklady růstu produkce v potravinové vertikále mléko/mlékárenské výrobky v České republice
Autor:
Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Předpoklady růstu produkce v potravinové vertikále mléko/mlékárenské výrobky v České republice
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou produkce v potravinové vertikále mléko / mlékárenské výrobky v České republice. Práce přispívá k hlubšímu poznání vývoje komoditní vertikály mléko / mlékárenské výrobky se zaměřením na možnosti a předpoklady růstu produkce mléka v zemědělství České republiky. Komparace vývoje produkce vertikály mléko / mlékárenské výrobky v ČR s vývojem zemí EU ukázala, že vývoj vertikály v ČR značně zaostává. Snížila se produkce mléka, stejně tak došlo i ke značnému snížení stavů mléčných krav a poklesu intenzity využití přírodních zdrojů. Spotřeba mlékárenských produktů se v posledních letech mírně zvyšovala. Došlo však k podstatným změnám v zahraničním obchodu s mlékem a mléčnými výrobky, kdy narůstá aktivní saldo zahraničního obchodu s kravským mlékem a pasivní saldo zahraničního obchodu se sýry a máslem. Vyhodnocení cenového vývoje ve vertikále mléko / mlékárenské výrobky v ČR a jeho srovnání s vývojem trhu EU ukazuje, že vliv vývoje cen ve vertikále se neřadí k rozhodujícím činitelům vedoucím k poklesu produkce mléka v ČR. Z predikce vývoje vertikály vyplývá, že jedním z předpokladů obnovení růstu produkce vertikály je změna agrární politiky státu orientovaná směrem k překonání zaostávání zemědělství ČR. Z výsledků případové studie vyplývá, že výrobková diferenciace zemědělského podniku do odvětví mlékárenství je možná, ale musí být vhodně zvoleno výrobkové portfolio a především zabezpečen odbyt finálních výrobků.
Klíčová slova:
agrobyznys, mléko a mléčné produkty, komoditní vertikála

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.