Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
Autor: Ing. Lucie Matyášová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
Abstrakt:Tato diplomová práce byla zaměřená na posouzení účinnosti regionální politiky Evropské unie a to především v oblasti lidského rozvoje. Pro tuto evaluaci byla provedena mezinárodní komparace lidského, resp. ekonomického rozvoje v zemích a regionech Evropské unie, Japonska a Spojených států amerických. Diplomová práce dochází k závěru, že regionální politika Evropské unie je úspěšná z hlediska podpory rozvoje lidského kapitálu. Současně prokazuje, že dochází k ekonomické konvergenci na úrovni členských států EU27, což však nelze konstatovat na úrovni regionů NUTS2. Data byla čerpána především z databáze Eurostat, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Rozvojový program OSN.
Kľúčové slová:regionální rozvoj, regionální politika, rozvoj lidského kapitálu, ekonomická konvergence, index lidského rozvoje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.