Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace     
     
Orgány     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
Abstrakt:
Tato diplomová práce byla zaměřená na posouzení účinnosti regionální politiky Evropské unie a to především v oblasti lidského rozvoje. Pro tuto evaluaci byla provedena mezinárodní komparace lidského, resp. ekonomického rozvoje v zemích a regionech Evropské unie, Japonska a Spojených států amerických. Diplomová práce dochází k závěru, že regionální politika Evropské unie je úspěšná z hlediska podpory rozvoje lidského kapitálu. Současně prokazuje, že dochází k ekonomické konvergenci na úrovni členských států EU27, což však nelze konstatovat na úrovni regionů NUTS2. Data byla čerpána především z databáze Eurostat, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Rozvojový program OSN.
Klíčová slova:regionální rozvoj, regionální politika, rozvoj lidského kapitálu, ekonomická konvergence, index lidského rozvoje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.