Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

     Lesson
     
     
Publications
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Perspectives of the Czech Viniculture after Admission of Czech Republic to European Union
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent 1:
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. Ing. František Kuzma, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Perspektivy českého vinařství po vstupu ČR do Evropské unie
Summary:
Disertačni práce se zabývá analýzou vinařství a vinohradnictví v České republice z pohledu odvětvového a predikuje výhled českého vinařství a vinohradnictví do roku 2020. Práce vychází z teoretických základů a analytických metod, především používá SWOT a PEST analýzu. Disertačni práce analyzuje zemědělskou politiku Evropské unie a její vývoj až do dnešní doby. Poznatky z vývoje politiky Evropské unie aplikuje na možnosti rozvoje českého vinařství a vinohradnictví. Na základě analýzy stávajícího stavu vinařství a vinohradnictví v České republice přehledným způsobem doporučuje základní směry rozvoje vinařství a vinohradnictví. Pokud se vývoj příliš neodchýlí od zemědělské politiky za poslední desetiletí, dá se předpokládat, že závěry práce budou naplněny, jak práce predikuje.
Key words:
vinohradnictví, trh s vínem, vinařství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.